Valeriu Zgonea luptă împotriva traficului de persoane

,,Știu că mai avem multe de făcut, dar pot spune ca România este, astăzi, una dintre ţările în care au început să se vadă rezultatele luptei împotriva traficului de persoane, iar acest lucru se datorează în mod special eforturilor depuse pentru consolidarea legislaţiei.'' a declarat astazi Valeriu Zgonea 

''Dați-mi voie să încep prin a ura tuturor oaspeţilor noştri bun venit în România!
Mă bucur ca suntem astăzi împreună la un eveniment deosebit atât prin problematica dezbătută, cât și prin calitatea participanților.
Sunt în sală mulți oameni a căror dedicare în lupta împotriva traficului de persoane este confirmată de rezultate remarcabile.
Mă bucur în mod deosebit că avem printre noi persoane și organizaţii româneşti care au putut oferi altor oameni o a doua şansă. Şi asta având ca singură răsplată certă doar conştiinţa datoriei împlinite. Felicitări tuturor!
Astăzi este și un moment de bilanț pentru membrii Grupului parlamentar român pentru combaterea traficului de persoane. Vreau sa vă povestesc pe scurt „istoria" acestui Grup, subliniind totodată eforturile României în prevenirea și combaterea traficului de persoane, una dintre cele mai grave infracţiuni penale la nivel mondial.
Conştiinţa gravităţii traficului de persoane este, în opinia mea, esenţială pentru evoluţia societăţii din care facem parte. Sunt mulți oameni care, atunci când aud despre cazurile de trafic de persoane, spun "Nu se poate întampla așa ceva!". Din nefericire, se întâmplă lucruri extrem de grave care mutilează suflete și destine. Mai mult decât atât, suntem în fața unui adevărat flagel!
Complexitatea fenomenului impune o abordare integrată şi multidisciplinară, care să reunească prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, protecţia, sprijinul şi asistenţa acordată victimelor, precum şi evaluarea politicilor publice în domeniu.
Încă din anul 2001, Parlamentul României a acţionat în vederea prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane, prin adoptarea Legii 678/2001, fundamentul juridic al eforturilor ulterioare de prevenire şi combatere a traficului de persoane în România. În acel moment, noua lege reprezenta un model demn de urmat şi de alte ţări, aşezând România în fruntea efortului regional.
Au fost adoptate o serie de acte normative ulterioare care au urmărit eficientizarea efectelor legii.
Ne-am confruntat cu necesitatea de a răspunde, pe de o parte, unei infracţiuni de crimă organizată care aducea atingere nu numai drepturilor persoanelor traficate, ci şi întregii societăţi româneşti, iar pe de altă parte cu necesitatea de a acorda protecţie victimelor. Aceste cerinţe au impus formarea şi pregătirea personalului din instituţii şi înfiinţarea de structuri cum ar fi birourile specializate de combatere a traficului de persoane sau chiar instituţii noi – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. Mii de persoane au fost asistate, sute de dosare de cazuri de trafic de persoane au fost procesate de către sistemul judiciar. Au fost instruite sute de persoane, de la lucrători de Poliţie, procurori, judecători, până la asistenţi sociali și reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. Au urmat schimburi de experienţă şi o colaborare activă atât în plan naţional cât şi internaţional.
Dar problematica acestui fenomen complex impunea o abordare si mai amplă.
În anul 2009, am răspuns scrisorii primite de la cel care avea să-mi devină prieten, domnul Anthony Steen, membru al Parlamentului britanic, care mi-a adresat o invitație de a prelua iniţiativa formării unui grup pentru combaterea traficului de persoane la nivelul Parlamentului României. Acest grup trebuia să devină parte componentă a unei viitoare reţele europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, la nivel parlamentar.
Am invitat la dialog și consultare colegi din toate grupurile politice parlamentare. Astfel s-a înființat Grupul parlamentar român pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României.
A început un proces anevoios, dar onest, de audiere a instituțiilor cu atribuții în domeniu. Următorul pas a însemnat identificarea problematicii traficului de persoane și a dimensiunii sale în context național. Oameni serioși, profesioniști desăvârșiți și-au asumat fiecare rolul și locul în elaborarea documentelor de poziție, în partajarea optimă a resurselor umane și materiale, astfel încât abordarea să fie una strategică. Era evidentă nevoia reajustării cadrului juridic în această materie pentru a dezvolta politici publice eficiente în combaterea traficului de persoane.
Suntem preocupați de aplicarea unor măsuri speciale, în scopul reducerii vulnerabilităţii copiilor faţă de trafic, în special prin crearea unui mediu protector pentru acestia, în general și pentru cei cu dizabilități, în special.
În acest cadru, Camera Deputaților este prima care a încheiat un protocol cu UNICEF, în luna mai a acestui an. Vom pune foarte curând bazele unei subcomisii speciale a cărui obiectiv general va fi legat de protecția și calitatea vieții copilului.
Suntem preocupați de ceea ce se întâmplă cu persoanele cu riscuri severe, copiii cu nevoi speciale, care pot și sunt victime ale traficului de persoane. Sunt tineri parlamentari extrem de implicați în astfel de proiecte. Voluntariază în organizații neguvernamentale sau oferă expertiză juridică atât în ceea ce privește reajustarea cadrului legal în materie, precum și victimelor acestui flagel.
Aș vrea să folosesc acest prilej pentru a felicita conducerea Centrului SELEC, continuatorul Centrului SECI, singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, a crimei organizate transnaționale, căreia i se circumscrie și traficul de persoane. Centrul SELEC reprezintă punctul de convergenţă pentru susţinerea ţărilor din regiune în eforturile lor de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul justitiei si afacerilor interne.
Această instituție, înființată în anul 1999, a poziționat România pe harta actorilor cu expertiză în domeniul securității regionale, integrează expertiza a 13 țări cu statut de membru și a altor șapte cu statut de observator. Printre acestea se numără și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și alte organizații internaționale, active țn domeniul securității și stabilității.
Acestea sunt câteva formule majore instituționale de creștere a capacității de răspuns a României față de problema traficului de persoane.
De asemenea, am fost coerenți și receptivi la politicile europene în materie.
Preocuparea tot mai intensă faţă de prevenirea şi combaterea traficului de persoane la nivel european a reuşit cristalizarea unei viziuni comune de acţiune. Aceasta va servi la surmontarea dificultăţilor şi diferenţelor de ordin procedural care îngreunează răspunsul la nevoile victimelor sau nu favorizează reacţia proactivă a autorităţilor faţă de situaţiile de trafic.
Doamnelor şi domnilor,
Vă invit să citiți primul raport al Parlamentului unui stat european care abordează dimensiunile unui flagel cu consecințe devastatoare.
Da, am făcut progrese, dar problema rămâne în continuare una foarte serioasă.
Știu că mai avem multe de făcut, dar pot spune ca România este, astăzi, una dintre ţările în care au început să se vadă rezultatele luptei împotriva traficului de persoane, iar acest lucru se datorează în mod special eforturilor depuse pentru consolidarea legislaţiei.
Ceea ce am realizat este doar primul pas.
Avem datoria de a continua fără ezitare eforturile pentru a combate şi limita traficul de fiinţe umane.
În încheiere, vreau să vă spun un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciun moment:
În fiecare minut, în lume, o persoană cade victimă traficului internaţional de persoane.
Aceasta este amploarea fenomenului împotriva căruia trebuie să luptăm. Dar am convingerea că împreună, prin colaborarea tuturor organismelor și a persoanelor implicate în combaterea acestui fenomen, vom putea să oferim o șansă tuturor celor care au căzut victimă traficului de persoane. Și nu le vom mai da nicio șansă celor care fac trafic cu viețile altora.''

Prev Anchetă: misterul dispariției puilor de leu de la Zoo Craiova
Next Victor Piţurcă a câştigat procesul demarat de Adrian Mititelu