Finanțare de aproape 60 de milioane de lei pentru reabilitarea Muzeului Județean Gorj

Consiliul Județean a primit aprobare pentru finanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Prin acest proiect, se propune reabilitarea Muzeului Județean Gorj, fiind o clădire de patrimoniu, construită în anul 1875, conform Listei Monumentelor Istorice, actualizată în 2015, imobilul este încadrat ca monument istoric, grupa valorică B, având codul LMI GJ-II-m-B-09177, sub denumirea de „Prefectura Veche”. Prin acest proiecte de investiție, se propun a fi realizate următoarele lucrări de intervenție: lucrări de consolidare; lucrări de creștere a eficienței energetice; lucrări de arhitectură; lucrări de instalații (sanitare, termice și electrice).

Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu”, este în cuantum de 59.775.239,08 lei (inclusiv TVA), din care: Asistență financiară nerambursabilă solicitată prin program (cheltuieli eligibile) – 44.888.129,83 lei; Contribuția Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 14.887.109,25 lei. Prin implementarea acestui proiect, se vor efectua lucrări de intervenție, însoțite de lucrări de reparații capitale, astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poată fi încadrată în clasa de risc seismic de gradul IV, față de gradul II cât este în prezent.

Imobil degradat

Imobilul se află în zona centrală a municipiului Târgu Jiu și este alcătuit din teren cu suprafață măsurată de 2.450 mp și o construcție edificată pe acesta cu o suprafață construită de 1.455,84 mp. Muzeul este încadrat ca monument istoric, grupa valorică B, având codul LMI GJ-II-m-B-09177, sub denumirea ,,Prefectura Veche”. Clădirea propusă pentru reabilitare, fiind clădire de patrimoniu construită în anul 1875, este uzată din punct de vedere fizic și nu mai corespunde normelor de rezistență, stabilitate și din punct de vedere energetic, conform CJ Gorj.

Restricțiile de intervenție impuse de statutul de monument istoric, precum și de exigențele legislative legate de normele și normativele privind stabilitatea clădirilor și renovarea energetică, au dus la necesitatea întreprinderii unor măsuri de consolidare și eficientizare energetică ale edificiului. Intervențiile de reabilitare realizate relativ recent au fost limitative, cu rolul de reducere a degradărilor clădirii prin efectuarea de reparații interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei interioare/exterioare, termoizolarea planșeului de lemn de la pod.

Fisuri la interior și la exterior

În prezent, clădirea prezintă degradări structurale manifestate prin fisuri la interior și exterior, a șarpantă, a învelitoare, la tencuiala exterioară, inclusiv prin apariția igrasiei, conductele interioare de alimentare cu apă și cele de canalizare fiind uzate fizic și moral. Toate acestea au dus la agravarea stării de conservare, cu repercusiuni și asupra rezistenței clădirii, menținerea umezelii la parter prin neetanșarea glafurilor, ferestrelor și a burlanelor.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea prezintă degradări specifice acțiunii în timp a factorilor de mediu și a lipsei mentenanței la nivelul anvelopei, reprezentate de:

– desprinderi de tencuieli;

– degradări ale finisajelor, în special cele ale pereților și tavanelor prin decojiri și desprinderi de vopsitorie, tencuială, inclusiv apariția igrasiei;

– desprinderi și degradări ale elementelor decorative;

– degradări și distrugeri ale tâmplăriei exterioare și interioare;

– degradări ale scărilor de acces;

– degradări majore ale învelitorii din tablă zincată;

– degradări ale jgheaburilor, streșinii și burlanelor;

– lipsa izolării planșeelor în pod;

– degradări și distrugeri ale echipamentelor și dotărilor, respectiv obiecte de iluminat, obiecte sanitare, echipamente.

La interior, clădirea a fost zugrăvită recent și sunt mai puțin vizibile degradări ale zidurilor ce alcătuiesc structura de rezistență a clădirii. Cu toate acestea sunt prezente zeci de fisuri în zona planșeului, ferestrelor și a fațadelor.

Citeşte şi: Târgu Jiu: Programul de Rusalii la Aparegio


Publicat în

în