Finalizarea proiectului 124587

Comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj, anunță finalizarea implementării cu succes a proiectului „Construire si dotare corp clădire pentru Școala Gimnazială „Nicolae Caraș” Ciupercenii Noi”, cod SMIS 124587, proiect finanţat prin Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Programul Operaţional Regional 2014-2020, care este implementat la nivel naţional de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar, număr contract de finanțare 5406/12.05.2020.

Proiectul a fost implementat în perioada 12.05.2020 – 31.12.2023 și a avut o valoare totală eligibilă de 6.053.064,90 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 5.932.003,60 lei și cofinanțare din partea beneficiarului de 121.061,30 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Caraș” Ciupercenii Noi prin construirea și dotarea unui nou corp de clădire multifuncțional și modern cu trei nivele (parter și două etaje), ce oferă spații educaționale de ultimă generație după cum urmează:

  • Parter: O sală after-school, o sală multifuncțională, spații administrative (birou director, secretariat) și grupuri sanitare.
  • Etajul 1: șase săli de curs și grupuri sanitare.
  • Etajul 2: patru laboratoare (fizică, chimie, biologie, IT), două săli de curs și grupuri sanitare.

Fiecare spațiu a fost complet amenajat și dotat cu echipamente IT și mobilier modern, adaptat pentru activitățile școlare. De asemenea, s-au realizat facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv grupuri sanitare adaptate și rampă de acces.

Prin acest proiect, Școala Gimnazială „Nicolae Caraș” a devenit un centru educațional modern, capabil să ofere elevilor și cadrelor didactice condiții optime pentru învățare și predare. Aceste îmbunătățiri sunt esențiale pentru formarea viitoarelor generații și pentru asigurarea unui acces egal la educație de calitate.

Un sincer mulțumesc tuturor partenerilor, finanțatorilor și comunității locale pentru sprijinul și contribuția lor valoroasă în realizarea acestui proiect ambițios.

Mungiu Gheorghe, Primar Comuna Ciupercenii Noi


Publicat în

în