Întâlniri cu Asociaţiile de Proprietari

În perioada 27 februarie – 01 martie 2017 au avut loc, la sediul Primăriei Municipiului Craiova, Sala de consiliu, o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai asociațiilor de proprietari din municipiul Craiova.

În perioada 27 februarie – 01 martie 2017 au avut loc, la sediul Primăriei Municipiului Craiova, Sala de consiliu, o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai asociațiilor de proprietari din municipiul Craiova.
În scopul organizării acestor întâlniri au fost transmise invitaţii de participare către toate asociaţiile de proprietari, acestea fiind programate pe cartiere şi zone, de-a lungul celor 3 zile de prezentare.
Întâlnirile au reprezentat o primă luare de contact a reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari cu direcţiile şi orientările reglementate de noul Program Operaţional Regional 2014-2020 în ceea ce priveşte creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Astfel, întâlnirile au fost structurate în trei părţi:
– O primă parte a constat în prezentarea de informaţii cu privire la tipurile de lucrări finanţate prin P.O.R. 2007-2013, contribuţia şi costurile medii ale proprietarilor rezultate în urma implementării proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.
– Partea a doua a constat în prezentarea succintă a tipurilor de activităti ce urmează a fi finanţate prin P.O.R. 2014-2020, activităţi ce au la acest moment un caracter orientativ, dat fiind faptul că Ghidul Specific pentru lansarea finanţării a acestor proiecte de eficienţă energetică nu este în variantă finală, urmând ca într-o proximă perioadă să fie lansat în vederea depunerii cererilor de finanţare.
– Ultima parte a întâlnirii a fost o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe tema prezentată şi scopul întâlnirii
În prezentările care au avut loc în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, sumele pe care trebuie să le plătească proprietarii din blocurile reabilitate în Craiova au fost prezentate orientativ, calculate ca o medie, raportate la suprafaţa utilă reabilitată a blocurilor. La momentul prezent, sumele de plată ce revin fiecărui proprietar de apartament sunt în curs de elaborare.
Plata acestor sume se va face prin Serviciul de Taxe şi Impozite, pe o durată de 10 ani. Cota platită de fiecare locatar va fi în suma fixă, nepurtătoare de dobândă.
Fiecare bloc reabilitat va primi Cartea Tehnică. Acest document cuprinde:
– Contractul de mandat,
– Expertiza Tehnică,
– Documentaţia de Proiectare,
– Certificatul de Urbanism,
– Avizele,
– HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-eonomici,
– Certificatul de Performanţă Energetică,
– Procesul – Verbal de Recepţie,
– Declaraţiile de conformitate.
Detalii suplimentare la adresele:
www.inforegio.ro
www.adroltenia.ro

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *