Oltchim: 605 angajaţi disponibilizaţi începând de vineri

Persoanele disponibilizate de la Oltchim vor beneficia de indemnizaţie de şomaj şi venit de completare de la AJOFM Vâlcea. Vor primi lunar o sumă egală cu media veniturilor pe ultimele 3 luni înainte de concediere, dar nu mai mult de 1.548 lei, salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se face disponibilizarea.

 

Conform deciziilor de disponibilizare emise de S.C. Oltchim S.A., până vineri, 14 iunie 2013, salariaţii cuprinşi în programul de restructurare vor trebui să-şi încheie raportul de muncă cu societatea comercială şi să-şi facă lichidarea. După această dată, în termen de zece zile calendaristice, AJOFM Vâlcea va verifica, înregistra şi prelucra dosarele de şomaj şi venit de completare ale persoanelor care-şi au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Vâlcea. Pentru a nu perturba activitatea, AJOFM Vâlcea a întocmit un grafic de prezentare, cu câte 50 de persoane pe zi. Astfel, salariaţii disponibilizaţi vor trebui să se prezinte la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Vâlcea de care aparţin, în funcţie de domiciliu, conform programării pe care AJOFM Vâlcea a înaintat-o la compartimentul Resurse Umane al S.C. Oltchim S.A.

În momentul în care persoana disponibilizată îşi va face lichidarea va fi înştiinţată despre această dată. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6, 9 sau 12 luni, iar venitul de completare pe o perioadă de 12, 20, 22 sau 24 de luni, în funcţie de stagiul de cotizare la bugetul asigurărilor de şomaj, respectiv de vechimea în muncă. Pe perioada acordării indemnizaţiei de şomaj, disponibilizaţii vor beneficia lunar de o sumă egală cu media veniturilor pe ultimele 3 luni înainte de concediere, dar nu mai mult de 1.548 lei, salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se face disponibilizarea. Achitarea venitului de completare şi a indemnizaţiei de şomaj va fi efectuată, prin card sau prin mandat poştal, în funcţie de opţiunea persoanei, între 15 şi 25 ale lunii curente, pentru luna anterioară.

În luna iulie 2013, după rectificarea bugetului, AJOFM Vâlcea va deconta din fondul de garantare şi diferenţa de 9% aferentă creanţelor salariale din luna aprilie 2013.


Publicat în

în