Vidinul se pregateste sa intre in Craiova

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” s-a întrunit astăzi, la sediul Primăriei Municipiului Craiova, pentru aprobarea asocierii oraşelor Filiaşi şi Segarcea şi a comunelor Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Brădeşti la Zona

Metropolitană Craiova. Prin aderarea noilor localităţi Zona Metropolitană Craiova are în componenţă 19 unităţi administrativ-teritoriale şi o populaţie de circa 315.000 locuitori, ceea ce o situează între primele 5 zone metropolitane din tara. Tot în cadrul întâlnirii de astăzi, primarii comunelor membre din Zona Metropolitană Craiova au fost informaţi în legătură cu stadiile proiectelor actuale referitoare la trei proiecte bazate pe schimburi de bune practici între Zona Metropolitană Craiova şi alte Zone Metropolitane din ţările membre ale Uniunii Europene. Proiectele au ca şi obiectiv dezvoltarea unor relaţii parteneriale între Zona Metropolitană Craiova şi alte regiuni dezvoltate din ţările membre UE în vederea creşterii capacităţii de programare şi implementare a proiectelor cu finanţare UE. De asemenea, membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” au fost informaţi în legătură cu noul Plan Integrat de Dezvoltare (PID) pentru perioada următoare de programare 2014–2020, realizat de către Zona Metropolitană Craiova pentru toate localităţile componente şi despre realizarea unui studiu hidrologic pentru Zona Metropolitană Craiova. Realizarea acestui studiu reprezintă o măsură necesară în vederea fundamentării noilor investiţii în reţelele de alimentare cu apă şi canalizare a apei menajere.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *